1. MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Seltsi auhind „Klassika sõber“ määratakse auhinna kätteandmisele eelnenud kalendriaasta jooksul ilmunud publikatsiooni või mis tahes muu kultuuriteo autorile või autorite kollektiivile, kes on oma tegevusega edendanud eesti kirjandusklassika tundmist ja populariseerimist. Auhinna võib anda ka pikaajalise pühendunud tegevuse eest.

2. „Klassiku sõbra“ tiitlile võivad kandidaate esitada kõik Seltsi liikmeid.

3. Auhinna laureaadi määrab Seltsi juhatus konsensuse alusel.

4. Auhinnaks on graafiline leht ja Seltsi tänukiri.

5. Auhinnasaaja tehakse teatavaks ja auhind antakse üle 14. veebruaril (sõbrapäeval), millest teavitatakse avalikkust meediate vahendusel.